Κατάλληλοι Μάρτυρες για Ιστοχημικές και Aνοσοϊστοχημικές Τεχνικές

Δρ. Μακρής Λεωνίδας, Φυσιολόγος - Βιολόγος

 

Περίληψη Επιστημονικής Εργασίας

Μελέτες που έχουν γίνει με νεκροτομικό υλικό στηρίζονται στην σύγκριση δύο ή περισσότερων διαφορετικών ομάδων για επιστημονικές έρευνες που αφορούν νευρολογικές ή ψυχιατρικές νόσους, όπως

Σκλήρυνση κατά πλάκας, Κατάθλιψη, κ.α.

Απαραίτητη προυπόθεση είναι να υπάρχει μια ομάδα φυσιολογικών μαρτύρων για να χρησιμοποιηθεί συγκριτικά με άλλη ομάδα ασθενών που έχουν τα χαρακτηριστικά της νόσου με σκοπό να αναδειχθούν οι ανατομικές ή και λειτουργικές αλλαγές του νευρικού ιστού. Οι φυσιολογικοί μάρτυρες πρέπει να επιλέγονται μετά από λεπτομερή μελέτη των ιστορικών τους όπου να μην αναγράφονται σοβαρά σωματικά τραύματα, ασθένειες και ψυχικές διαταραχές.

Η παρεγκεφαλίδα είναι ένα σημαντικό τμήμα του εγκεφάλου που εμπλέκεται σε πολλές νευρολογικές και ψυχιατρικές νόσους καθώς είναι υπεύθυνη όχι μόνο για τον έλεγχο της κίνησης αλλά και για διάφορες γνωσιακές λειτουργίες. Για τους παραπάνω λόγους, επιλέξαμε τον ιστό της παρεγκεφαλίδας για τις πειραματικές μας διαδικασίες.

Η ιστοχημική χρώση Luxol Fast BlueCresyl violet χρησιμοποιήθηκε για την ανάδειξη της κυτταροαρχιτεκτονικής του ιστού της παρεγκεφαλίδας διότι θεωρείται η καλύτερη κλασσική τεχνική για την εμφάνιση αλλοιώσεων της συνθετικής δραστηριότητας των νευρώνων, εφόσον απεικονίζει την περιεκτικότητα και πυκνότητα του ριβοσωμικού RNA (δείκτης πρωτεινοσυνθετικής δραστηριότητας). Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ιστοί που προήλθαν από άτομα με αιτία θανάτου «έμφραγμα του μυοκαρδίου» δεν περιείχαν κυτταρικές αλλοιώσεις.

Επομένως, η επιλογή τέτοιων φυσιολογικών μαρτύρων και η σύγκριση τους με ομάδες ασθενών προσδίδει αξιοπιστία στα ερευνητικά ή διαγνωστικά αποτελέσματα.