Προϋπολογισμοί

Προϋπολογισμοί

  

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023 

Σύμφωνα με το Νόμο «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και Λοιπές Διατάξεις», υπ ‘αριθ. 4182/2013, άρθρο 59, αναρτάται ο Προϋπολογισμός του Ιδρύματος: 

“Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός του Κοινωφελούς Ιδρύματος Θεοδώρου Θεοχάρη Κότσικα για το Οικονομικό Έτος 2023” (Εγκριτική Πράξη του Υπουργείου Οικονομικών Α.Π.: 56791 ΕΞ 2023 – 7 Απριλίου 2023).


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022

Σύμφωνα με το Νόμο «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και Λοιπές Διατάξεις», υπ ‘αριθ. 4182/2013, άρθρο 59, αναρτάται ο Προϋπολογισμός του Ιδρύματος: 

“Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός του Κοινωφελούς Ιδρύματος Θεοδώρου Θεοχάρη Κότσικα για το Οικονομικό Έτος 2022” (Εγκριτική Πράξη του Υπουργείου Οικονομικών Α.Π.: 127869 ΕΞ 2022 – 9 Σεπτεμβρίου 2022).


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

Σύμφωνα με το Νόμο «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και Λοιπές Διατάξεις», υπ ‘αριθ. 4182/2013, άρθρο 59, αναρτάται ο Προϋπολογισμός του Ιδρύματος:   

“Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός του Κοινωφελούς Ιδρύματος Θεοδώρου Θεοχάρη Κότσικα για το Οικονομικό Έτος 2021” (Εγκριτική Πράξη του Υπουργείου Οικονομικών Α.Π.: 112323 ΕΞ 2021 – 10 Σεπτεμβρίου 2021).


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Σύμφωνα με το Νόμο «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και Λοιπές Διατάξεις», υπ ‘αριθ. 4182/2013, άρθρο 59, αναρτάται ο Προϋπολογισμός του Ιδρύματος:  

“Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός του Κοινωφελούς Ιδρύματος Θεοδώρου Θεοχάρη Κότσικα για το Οικονομικό Έτος 2020” (Εγκριτική Πράξη του Υπουργείου Οικονομικών Α.Π.: 140930 ΕΞ 2020 – 2 Δεκεμβρίου 2020).

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 

Σύμφωνα με το Νόμο «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και Λοιπές Διατάξεις», υπ ‘αριθ. 4182/2013, άρθρο 59, αναρτάται ο Προϋπολογισμός του Ιδρύματος:  

“Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός του Κοινωφελούς Ιδρύματος Θεοδώρου Θεοχάρη Κότσικα για το Οικονομικό Έτος 2019” (Εγκριτική Πράξη του Υπουργείου Οικονομικών Α.Π.: 73678 ΕΞ 2019 – 2 Ιουλίου 2019).

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

Σύμφωνα με το Νόμο «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και Λοιπές Διατάξεις», υπ ‘αριθ. 4182/2013, άρθρο 59, αναρτάται ο Προϋπολογισμός του Ιδρύματος:  

“Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός του Κοινωφελούς Ιδρύματος Θεοδώρου Θεοχάρη Κότσικα για το Οικονομικό Έτος 2018” (Εγκριτική Πράξη του Υπουργείου Οικονομικών Α.Π.: Δ.Κ.Π./Β0006220/ΕΞ 2018 – 2 Απριλίου 2018).


ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

Σύμφωνα με το Νόμο «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και Λοιπές Διατάξεις», υπ ‘αριθ. 4182/2013, άρθρο 59, αναρτάται ο Τροποποιημένος Προϋπολογισμός του Ιδρύματος: 

“Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού του Κοινωφελούς Ιδρύματος Θεοδώρου Θεοχάρη Κότσικα για το Οικονομικό Έτος 2017” (Εγκριτική Πράξη του Υπουργείου Οικονομικών Α.Π.: Δ.Κ.Π./Β0011536/ΕΞ 2017 – 14 Ιουλίου 2017). 

Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΙΘΘΚ – 2017

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

Σύμφωνα με το Νόμο «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και Λοιπές Διατάξεις», υπ ‘αριθ. 4182/2013, άρθρο 59, αναρτάται ο Προϋπολογισμός του Ιδρύματος:  

“Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός του Κοινωφελούς Ιδρύματος Θεοδώρου Θεοχάρη Κότσικα για το Οικονομικό Έτος 2017” (Εγκριτική Πράξη του Υπουργείου Οικονομικών Α.Π.: Δ.Κ.Π./Β0005520/ΕΞ 2017 – 29 Μαρτίου 2017). 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 

Σύμφωνα με το Νόμο «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και Λοιπές Διατάξεις», υπ ‘αριθ. 4182/2013, άρθρο 59, αναρτάται ο Προϋπολογισμός του Ιδρύματος για το έτος 2016 όπως, αυτός υπεβλήθη Τροποποιημένος προς έγκριση. 

Σύμφωνα με το έγγραφο, υπ’ αριθ. πρωτ. Δ.Κ.Π./Β 0000545/ΕΞ 2017 – 11 Ιανουαρίου 2017 του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο αναρτάται στη παρούσα Ιστοσελίδα, η έγκριση του Προϋπολογισμού του Κοινωφελούς Ιδρύματος Θεοδώρου Θεοχάρη Κότσικα για το Οικονομικό Έτος 2016, δεν κατέστη εφικτή και θα κριθεί απολογιστικά. 

Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2016


ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

Σύμφωνα με το Νόμο «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και Λοιπές Διατάξεις», υπ ‘αριθ. 4182/2013, άρθρο 59, αναρτάται ο Προϋπολογισμός του Ιδρύματος: 

“Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός του Κοινωφελούς Ιδρύματος Θεοδώρου Θεοχάρη Κότσικα για το Οικονομικό Έτος 2015” (Εγκριτική Πράξη του Υπουργείου Οικονομικών Α.Π.: Δ.Κ.Π./Β0002090/ΕΞ 2016 – 28 Δεκεμβρίου 2015). 


ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

Σύμφωνα με το Νόμο «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και Λοιπές Διατάξεις», υπ ‘αριθ. 4182/2013, άρθρο 59, αναρτάται ο Προϋπολογισμός του Ιδρύματος: 

“Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός του Κοινωφελούς Ιδρύματος Θεοδώρου Θεοχάρη Κότσικα για το Οικονομικό Έτος 2014” (Εγκριτική Πράξη του Υπουργείου Οικονομικών Α.Π.: Δ.Κ.Π./0001308/ΕΞ 2014 – 10 Μαρτίου 2014).