Απολογισμοί

Απολογισμοί

  

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

Σύμφωνα με το Νόμο «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και Λοιπές Διατάξεις», υπ’ αριθ. 4182/2013, άρθρο 59, αναρτάται ο Απολογισμός του Ιδρύματος:  

“Απολογισμός του Κοινωφελούς Ιδρύματος Θεοδώρου Θεοχάρη Κότσικα για το Οικονομικό Έτος 2023” (Υποβολή προς το Υπουργείο Οικονομικών Δ.Κ.Π -Α.Π.: 52519 ΕI 2024 - 10.04.2024).

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023

Σύμφωνα με το Νόμο «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και Λοιπές Διατάξεις», υπ ‘αριθ. 4182/2013, άρθρο 59, αναρτάται ο Απολογισμός του Ιδρύματος: 

“Απολογισμός του Κοινωφελούς Ιδρύματος Θεοδώρου Θεοχάρη Κότσικα για το Οικονομικό Έτος 2022” (Υποβολή προς το Υπουργείο Οικονομικών Α.Π.: Δ.Κ.Π./55737 ΕI 2023 - 06.04.2023)


ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

Σύμφωνα με το Νόμο «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και Λοιπές Διατάξεις», υπ ‘αριθ. 4182/2013, άρθρο 59, αναρτάται ο Απολογισμός του Ιδρύματος:  

“Απολογισμός του Κοινωφελούς Ιδρύματος Θεοδώρου Θεοχάρη Κότσικα για το Οικονομικό Έτος 2021” (Υποβολή προς το Υπουργείο Οικονομικών Α.Π.: Δ.Κ.Π./52346 ΕI 2022 - 15.04.2022)


ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

Σύμφωνα με το Νόμο «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και Λοιπές Διατάξεις», υπ ‘αριθ. 4182/2013, άρθρο 59, αναρτάται ο Απολογισμός του Ιδρύματος: 

“Απολογισμός του Κοινωφελούς Ιδρύματος Θεοδώρου Θεοχάρη Κότσικα για το Οικονομικό Έτος 2020” (Υποβολή προς το Υπουργείο Οικονομικών Α.Π.: Δ.Κ.Π./39897 ΕI 2021 - 02.04.2021)


ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

Σύμφωνα με το Νόμο «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και Λοιπές Διατάξεις», υπ ‘αριθ. 4182/2013, άρθρο 59, αναρτάται ο Απολογισμός του Ιδρύματος: 

“Απολογισμός του Κοινωφελούς Ιδρύματος Θεοδώρου Θεοχάρη Κότσικα για το Οικονομικό Έτος 2019” (Υποβολή προς το Υπουργείο Οικονομικών Α.Π.: Δ.Κ.Π./35941 ΕI 2020 - 04.04.2020).

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 

Σύμφωνα με το Νόμο «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και Λοιπές Διατάξεις», υπ ‘αριθ. 4182/2013, άρθρο 59, αναρτάται ο Απολογισμός του Ιδρύματος: 

“Απολογισμός του Κοινωφελούς Ιδρύματος Θεοδώρου Θεοχάρη Κότσικα για το Οικονομικό Έτος 2018” (Υποβολή προς το Υπουργείο Οικονομικών Α.Π.: Δ.Κ.Π./30143 ΕI 2019 - 28.03.2019)


ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Σύμφωνα με το Νόμο «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και Λοιπές Διατάξεις», υπ ‘αριθ. 4182/2013, άρθρο 59, αναρτάται ο Απολογισμός του Ιδρύματος: 

“Απολογισμός του Κοινωφελούς Ιδρύματος Θεοδώρου Θεοχάρη Κότσικα για το Οικονομικό Έτος 2017” (Υποβολή προς το Υπουργείο Οικονομικών Α.Π.: Δ.Κ.Π./0004986 Ε1 2018 - 23.03.2018) 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

Σύμφωνα με το Νόμο «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και Λοιπές Διατάξεις», υπ ‘αριθ. 4182/2013, άρθρο 59, αναρτάται ο Απολογισμός του Ιδρύματος: 

“Απολογισμός του Κοινωφελούς Ιδρύματος Θεοδώρου Θεοχάρη Κότσικα για το Οικονομικό Έτος 2016” (Υποβολή προς Υπουργείο Οικονομικών Α.Π.: Δ.Κ.Π./0005156 ΕΙ 2017 - 30.03.2017) 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Σύμφωνα  με  το  Νόμο  «Κώδικας Κοινωφελών  Περιουσιών,  Σχολαζουσών Απολογισμοί και Λοιπές Διατάξεις», υπ ‘αριθ.  4182/2013, άρθρο 59,  αναρτάται οΑπολογισμός του Ιδρύματος:  

“Απολογισμός του Κοινωφελούς Ιδρύματος Θεοδώρου Θεοχάρη Κότσικα για το Οικονομικό Έτος 2015” (Υποβολή προς Υπουργείο Οικονομικών Α.Π.: Δ.Κ.Π./0004640 ΕΙ 2016/22.03.2016) 


ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

Σύμφωνα  με  το  Νόμο  «Κώδικας Κοινωφελών  Περιουσιών,  Σχολαζουσών Απολογισμοί και Λοιπές Διατάξεις», υπ ‘αριθ.  4182/2013, άρθρο 59,  αναρτάται οΑπολογισμός του Ιδρύματος:  

“Απολογισμός του Κοινωφελούς Ιδρύματος Θεοδώρου Θεοχάρη Κότσικα για τοΟικονομικό  Έτος  2014”  (Υποβολή  προς  Υπουργείο  Οικονομικών  Α.Π.:Δ.Κ.Π./0004556/26.03.2015)