Αντιπρόεδρος

Νίκος Κ. Στεφανής, MD, FRANZCP 

Ο Νίκος K. Στεφανής είναι καθηγητής Ψυχιατρικής και ο Δ/της της Α’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο, από τον Σεπτέμβριο 2021. Κατέχει την θέση Αναπληρωτή Δ/τη του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας (ΕΠΙΨΥ) από το 2018. Είναι Δ/της του εργαστηρίου Μοριακής Γενετικής των Ψυχιατρικών Διαταραχών στην Α’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του ΕΚΠΑ. Κατέχει την θέση προέδρου της ομάδας εργασίας  «Πρώτο Επεισόδιο Ψύχωσης» της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εταιρειών Βιολογικής Ψυχιατρικής (WFSBP) και του Κλάδου «Έγκαιρη Παρέμβαση στην Ψύχωση»  της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρίας. Το 2023 εξελέγη μέλος του Schizophrenia Network του European College of Neuropsychopharmacology (ECNP).

Μετεκπαιδεύτηκε στην Ψυχιατρική στο μεγαλύτερο εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (Institute of Psychiatry – Μaudsley Hospital, King’s College London) μεταξύ 1991 -1996. ‘Έλαβε τον τίτλο της ειδικότητας στην Ψυχιατρική το 1996. Το 2011 εξελέγη Καθηγητής Ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Δυτικής Αυστραλίας και μέλος του Βασιλικού Κολλεγίου Ψυχιάτρων της Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας (FRANZCP) ασκώντας κλινικό, διδακτικό, οργανωτικό και ερευνητικό έργο έως το τέλος του 2013. Εξελέγη Καθηγητής Ψυχιατρικής του ΕΚΠΑ το 2015, έχοντας περάσει απ’ όλες τις προηγούμενες βαθμίδες εξέλιξης.  

Έχει λάβει επιχορηγήσεις από  το Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (INTEREG III), το Εθνικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (ΝΙΜΗ) υπό τον καθηγητή Δ. Αβραμόπουλο (RO1 - MH085018-01A2) και την Μητροπολιτική περιφέρεια του Υπουργείου Υγείας της Δυτικής Αυστραλίας.  Διετέλεσε ως ο κύριος ερευνητής/συντονιστής της χώρας για τα Ευρωπαϊκά Συνεργατικά Προγράμματα: European Long-acting Antipsychotics in Schizophrenia Trial (EULAST,NCT02146547,2014-2021) και European Network of National Schizophrenia Networks Studying Gene-Environment Interactions (EU-GEI, ID: 241909,2010-2015) όπως και για το εθνικό πρόγραμμα της Πολιτιστικής Συνταγογράφησης (Arts on Prescription) που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού.  

Έχει αναλάβει θέσεις ευθύνης στα διοικητικά όργανα της Α’  Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ και στον Τομέα «Κοινωνική  Ιατρική – Ψυχιατρική  και Νευρολογία» της  Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ μεταξύ των οποίων ως πρόεδρος της επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας του Αιγινητείου Παν/κου νοσοκομείου (από 2016) και ως πρόεδρος της επιτροπής εξετάσεων για την απόκτηση της Ειδικότητας στην Ψυχιατρική  (2018-2021). Υπήρξε πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Υγείας για την εκπόνηση κατευθυντήριων οδηγιών και τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία των Μονάδων Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση στην Ελλάδα (2018-2019). Υπήρξε  μέλος της επιτροπής του ΚΕΣΥ για την αναγνώριση Ειδικοτήτων στην Ιατρική, της επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας και της επιτροπής Ψυχικής Υγείας του ΚΕΣΥ.

Θεωρεί ως την σημαντικότερή κοινωνική του προσφορά το έργο υποδομής που οδήγησε στην νομοθέτηση από την Πολιτεία το 2020 των κοινοτικά προσανατολισμένων μονάδων έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση που λειτουργούν ανά την επικράτεια από το 2023. Είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος του διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος «Έγκαιρη παρέμβαση στην ψύχωση» του ΕΚΠΑ από το 2022. Υπήρξε ο πρόεδρος του θεματικού συνεδρίου Έγκαιρη Παρέμβαση στην Ψυχιατρική της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρίας που διεξήχθη στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2022 (https://www.wpathematic.org/).

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα έχουν επικεντρωθεί στην πληρέστερη κατανόηση της σύνθετης αλληλεπίδρασης μεταξύ γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων κινδύνου που διαμορφώνουν την ευαλωτότητα για τις μείζονες Ψυχιατρικές Διαταραχές και την έκβασή τους.

Έχει συμβάλει ως συγγραφέας στην εκπόνηση περισσοτέρων των 110 πλήρων επιστημονικών δημοσιεύσεων σε υψηλού κύρους διεθνή περιοδικά μεταξύ των οποίων Molecular Psychiatry (IF 16), Schizophrenia Bulletin (IF 9), Psychological Medicine (IF 5), Nature Genetics (IF 38), Cell (IF 41), American Journal of Psychiatry (IF 18), Lancet (IF 168), World Psychiatry (IF 73) κλπ. Σχεδόν στο εν δεύτερο των δημοσιεύσεων του αναφέρεται ως ο πρώτος ή o πρεσβύτερος συγγραφέας.  Σύμφωνα με τον Google Scholar η συγγραφική επιστημονική του παραγωγή αποτυπώνεται με h-index = 42 και με περισσότερες των 9.000 βιβλιογραφικών αναφορών (2024).