Δωρεά καθηγητού Σπ. Σκαρπαλέζου

Δωρεά καθηγητού Σπ. Σκαρπαλέζου


H βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, φιλοξενεί 70 σημαντικά επιστημονικά βιβλία, δωρεά της οικογένειας του αείμνηστου καθηγητού κ. Σπύρου Σκαρπαλέζου, από την προσωπική του βιβλιοθήκη. 

 

Δείτε την Συλλογή >>