Τρέχουσες Υποτροφίες

Τρέχουσες Υποτροφίες


ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΑΡΓΥΡΗ 

Πτυχιούχος του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και υποψήφια διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του ίδιου Πανεπιστημίου. Έλαβε από το Ίδρυμα υποτροφία εξωτερικού, για χώρα της Ε.Ε., διάρκειας ενός (1) έτους, 2013, για μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής του Πανεπιστημίου Pablo de Olavide της Ισπανίας.  

 

Δρ.ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ  

Πτυχιούχος του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτορας Βιολογικών Επιστημών του ίδιου Πανεπιστημίου. Έλαβε από το Ίδρυμα  υποτροφία εσωτερικού, διάρκειας ενός (1) έτους, 2013, για την εκπόνηση μεταπτυχιακής έρευνας στο Εργαστήριο Κυτταρικής και Μοριακής Νευροβιολογίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. 

 

Ενημέρωση


Το Ίδρυμα Θεοδώρου Θεοχάρη Κότσικα, μετά από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση του της 17ης Ιανουαρίου 2013, έχει αναστείλει τη χορήγηση υποτροφιών προς το παρόν λόγω οικονομικών αδυναμιών, οι οποίες είναι αποτέλεσμα της υφιστάμενης οικονομικής ύφεσης. 


Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Θεοδώρου Θεοχάρη Κότσικα, η οποία ελήφθη κατά την υπ’ αριθ. 185, συνεδρίαση της 28ης Ιουλίου 2015, ανέστειλε επ’ αόριστον τη χορήγηση υποτροφιών για τους ως άνω, ίδιους λόγους.