Ιστορικό

Ιστορικό


Ένας από τους κύριους σκοπούς του Ιδρύματος Θ.Θ. Κότσικα είναι: «Η οικονομική ενίσχυση των σπουδών στο χώρο των Νευροεπιστημών δια της χορηγήσεως υποτροφιών εσωτερικού και εξωτερικού σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, σε περιορισμένο αριθμό επιστημόνων, όχι περισσοτέρων των τριών (3) συγχρόνως, που θα επιλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος» (ΦΕΚ 1741, 29/1/2006).