Αναρτημένες Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια (1990 – 2014)

Αναρτημένες Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια (1990 – 2014)


Havaki S, Kloukina-Pantazidou I, Chrysanthou-Piterou M, Sourlinga T.G, Kontaxakis VP. The effect of risperidone in drug-naïve patients with first-episode psychosis: chromatin ultrastructure of peripheral blood leukocytes.  2nd Psychiatry & Related Sciences Congress, Athens, 30 October – 2 November, 2014.

Xydous M, Kloukina-Pantazidou I, Chrysanthou-Piterou M, Kollias C.T, Kontaxakis V.P, Sourlinga T.G. DNA Linker Histone H1 Subtype Protein and mRNA Levels of Chromatin from Leucocytes of Patients with Chronic Schizophrenia. 2nd Psychiatry & Related Sciences Congress, Athens, 30 October – 2 November, 2014. 

Kloukina-Pantazidou I, Havaki S, Chrysanthou-Piterou M. Amine-storing Organelles in Soma and Dendrites of Human Locus Coeruleus Neurons4th NAMASEN Training Workshop - Dendrites 2014, του Ίδρυματος Τεχνολογίας και Έρευνας του Ηράκλειου Κρήτης. Κρήτη, 1-4 Ιουλίου, 2014.

Δρ. Μακρής Λεωνίδας. Βιολογικοί Δείκτες στην Κατάθλιψη. 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Τεχνολόγων – Παρασκευαστών Ιατρικών Εργαστηρίων και η 5η Επαγγελματική Ημερίδα του Υπουργείου Υγείας και της Ιατρικής Σχολής (ΕΚΠΑ), Αθήνα, 31 Μαρτίου - 4 Απριλίου, 2014.

Δρ. Μαργαρίτα Χρυσάνθου – Πιτερού. Η συμβολή της Οπτικής και Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας στη Μελέτη της Χρωματίνης των Λεμφοκυττάρων Περιφερικού Αίματος Ασθενών με Ψυχικές Διαταραχές. 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Τεχνολόγων – Παρασκευαστών Ιατρικών Εργαστηρίων και η 5η Επαγγελματική Ημερίδα του Υπουργείου Υγείας και της Ιατρικής Σχολής (ΕΚΠΑ), Αθήνα, 31 Μαρτίου - 4 Απριλίου, 2014.

Δρ. Μακρής Λεωνίδας. Κατάλληλοι Μάρτυρες για Ιστοχημικές καιAνοσοϊστοχημικές Τεχνικές. 4ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Τεχνολόγων – Παρασκευαστών Ιατρικών Εργαστηρίων και η 4η Επαγγελματική Ημερίδα του Υπουργείου Υγείας και της Ιατρικής Σχολής  (ΕΚΠΑ), Αθήνα, 15-18 Απριλίου, 2013.

I. Kloukina, V. Kriho, S. Havaki, M.R. Issidorides. Mitochondrial ultrastructural abnormalities and disrupted neurotransmitter-storage bodies in Parkinson’s disease. Διεθνές Συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ψυχικής Υγείας & 3ο Μονοθεματικό Συνέδριο της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, Αθήνα, 6-9 Μαρτίου, 2013.

M. Chrysanthou Piterou, S. Havaki, I. Kloukina, B. Alevizos, V. Kontaxakis, J. Liappas, M. R. Issidorides. Chromatin Ultrastructural Abnormalities in Blood Leukocytes, as Peripheral Markers of Epigenetic Modifications in Bipolar, Schizophrenic and Alcoholic Patients. Διεθνές Συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ψυχικής Υγείας & 3ο Μονοθεματικό Συνέδριο της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, Αθήνα, 6-9 Μαρτίου, 2013.

Makris L. Distribution of the stress protein HSP70 in the cerebellum of patients with schizophrenia. Διεθνές Συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ψυχικής Υγείας & 3ο Μονοθεματικό Συνέδριο της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, Αθήνα, 6-9 Μαρτίου, 2013.

Kloukina-Pantazidou I, Havaki S, Chrysanthou-Piterou M, Issidorides MR. Subcellular localization of VDAC (porin) in noradrenaline-storing organelles in Locus Coeruleus neurons of human control brain. 8th World Congress of Neuroscience – International Brain Research Organization (IBRO), Florence, Italy, 14-18 July, 2011.  

 

Issidorides MR. Plasticity of motor neurons of the spinal cord after prolonged status epilepticus: could it be the cause of Todd’s paralysis? International Congress on Epilespy, Brain and Mind, Prague, Czech Republic, 18-20 March, 2010.

 

Issidorides MR, Chrysanthou-Piterou  M, Havaki S. Dopamine-beta-hydroxylase localization and outer membrane disruption of spherical acidophilic inclusions in depression. 9th World Congress of Biological Psychiatry, Paris, France, 28 June – 2 July, 2009.

 

Havaki S, Kloukina I, Chrysanthou M, Kontaxakis V, Issidorides MR. Altered histone ratios in chromatin of leukocytes of first episode schizophrenics and the effect of drugs: an ultrastructural study. XIV ULTRAPATH Conference, Heraklion, Crete, 6-11 July 2008.

 

Kloukina-Pantazidou I, Havaki S, Chrysanthou-Piterou M, Kontaxakis V, Papadimitriou G, Issidorides MR. Chromatin alterations in leukocytes of first-episode schizophrenic patients. XIV ULTRAPATH Conference, Heraklion, Crete, 6-11 July 2008. Βραβείο Καλύτερης Αναρτημένης Ανακοίνωσης

 

Chrysanthou-Piterou M, Havaki S, Alevizos V, Issidorides MR. Chromatin ultrastructural abnormalities in leukocytes as peripheral markers of bipolar patients.  XIV ULTRAPATH Conference, Heraklion, Crete, 6-11 July 2008.

 

Issidorides M, Kriho V, Kloukina I, Havaki S. Mitochondrial Ultrastructural abnormalities give rise to defective neurotransmitter-storage bodies in Parkinson’s disease. XIV ULTRAPATH Conference, Heraklion, Crete, 6-11 July 2008.

 

Spiliopoulos P, Kloukina I, Havaki S, Chrysanthou-Piterou M, Karameris A, Issidorides MR. Histochemistry and ultrastructure of noradrenaline-storing granules in human adrenal medulla and locus coeruleus, which coordinate the stress response. A Brain Research Meeting: Stress, Coping and Disease, Washington, USA, 13-14 November, 2008.

 

Issidorides MR, Kriho V, Kloukina I, Havaki S. Mitochondrial ultrastructural abnormalities and defective neurotransmitter-storage bodies in Parkinson’s disease. 10th Jubilee Multidisciplinary International Conference of Biological Psychiatry, St. Petersburg, Russia, 16-20 May 2007.

 

Chrysanthou-Piterou Μ, Spiliopoulos P, Kloukina I, Issidorides MR. Demonstration of the formation of Lewy Bodies from disrupted neurotransmitter-storage organelles in Parkinsonism. 10th Jubilee Multidisciplinary International Conference of Biological Psychiatry, St. Petersburg, Russia, 16-20 May 2007.

 

Chrysanthou M, Spiliopoulos P, Havaki S, Kloukina I, Issidorides MR. Demonstration of the formation of Lewy Bodies in Parkinsonism from disrupted neurotransmitter- storage organelles and their interaction with α-synuclein. XVII WFN World Congress on Parkinson’s Disease and Related Disorders. Amsterdam, the Netherlands, 9-13 December 2007.

 

Issidorides MR, Kriho V, Kloukina I, Havaki S. Mitochondrial ultrastructural abnormalities and disrupted neurotransmitter-storage bodies in Parkinson’s disease. XVIIth WFN World Congress on Parkinson’s Disease and Related Disorders. Amsterdam, the Netherlands, 9-13 December 2007.

 

Kloukina I, Havaki S, Chrysanthou M, Kontaxakis V, Issidorides M. Chromatin alterations in leukocytes of first episode schizophrenics. 48th Symposium of the Society for Histochemistry, Stresa-Lake Maggiore, Italy, 7-10 September 2006. Βραβείο Καλύτερης Αναρτημένης Ανακοίνωσης

 

Issidorides MR, Havaki S, Alevizos V, Chrysanthou M. Loss of histone H1 labeling from decondensed chromatin of leukocytes in bipolar disorder. 48th Symposium of the Society for Histochemistry, Stresa-Lake Maggiore, Italy, 7-10 September 2006. 

 

Chrysanthou M, Issidorides MR. Reactive astrocytes in the substantia nigra of chronic alcoholics. 48th Symposium of the Society for Histochemistry, Stresa-Lake Maggiore, Italy, 7-10 September 2006.

 

Spiliopoulos P, Havaki S, Chrysanthou-Piterou M, Karameris A, Issidorides MR. Histochemistry and ultrastructure of noradrenaline-storing granules in human adrenal medulla and locus coeruleus which coordinate the stress response. World Psychiatric Association (WPA) Regional Congress “Advances in Psychiatry”. Athens, Greece, 12-15 March 2005.

 

Issidorides MR, Havaki S, Chrysanthou-Piterou M, Anagnostara C, Alevizos V, Christodoulou GN. Loss of Histone H1 immunoreactivity from nuclear chromatin of blood leukocytes in manic-depressive patients. World Psychiatric Association (WPA) Regional Congress “Advances in Psychiatry”. Athens, Greece, 12-15 March 2005.

 

Kloukina-Pantazidou I, Havaki S, Kontaxakis V, Issidorides MR. Chromatin changes in Psychosis: image analysis of arginine- and lysine- rich histones distribution in first episode schizophrenics. World Psychiatric Association (WPA) Regional Congress “Advances in Psychiatry”. Athens, Greece, 12-15 March 2005.

 

Issidorides MR, Havaki S, Chrysanthou-Piterou M. Noradrenaline-storing bodies of human locus coeruleus in depression. 8th World Congress of Biological Psychiatry. Vienna, Austria, June 28th-July 3rd, 2005. Βραβείο Καλύτερης Αναρτημένης Ανακοίνωσης

 

Issidorides MR, Kriho V, Havaki S, Spiliopoulos P, Chrysanthou-Piterou M. Origin of the Lewy body in Parkinsonism. 9th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Athens, Greece, 17-20 September 2005.

 

Makris L, Chrysanthou-Piterou M, Marianou S, Issidorides MR. Distribution of stress proteins ubiquitin and HSP70: Indicators of cerebellar dysfunction in schizophrenia. 19th Meeting of the Hellenic Society for Neuroscience, Patras, Greece, September 30-October 2, 2005.

 

Makris L, Chrysanthou-Piterou M, Marianou S, Issidorides MR. Dysfunction of the cerebellum in psychosis: distribution of stress proteins in schizophrenia. Proccedings of the 27th Scientific Conference of the Hellenic Society for Biological Science. Nafplio, Greece, May 12-15, 2005. 

 

Chrysanthou-Piterou M, Havaki S, Issidorides MR. Confirmation of the involvement of the cerebellum in schizophrenia through selective immunolocalization of the stress protein ubiquitin. Annual Cell Biology & Histochemistry Meeting, Royal Microscopical Society, London, UK, 20 March 2002.

 

Havaki S, Chrysanthou-Piterou M, Issidorides MR. Localization of arginine-rich proteins in cerebellum of schizophrenics with the use of the ammoniacal silver reaction (ASR). Annual Cell Biology & Histochemistry Meeting, Royal Microscopical Society, London, UK, 20 March 2002. 

 

Issidorides MR, Havaki S, Chrysanthou-Piterou M, Anagnostara Ch, Alevizos V, Christodoulou GN. Loss of histone H1 immunoreactivity from nuclear chromatin in activated lymphocytes in manic-depressive patients. Annual Cell Biology & Histochemistry Meeting, Royal Microscopical Society, London, UK, 20 March 2002.

 

Issidorides MR, Havaki S, Chrysanthou-Piterou M, Stamouli S, Havaki-Kontaxaki B, Kontaxakis V, Christodoulou GN. Loss of histone H1 from chromatin in schizophrenics. World Psychiatric Association, International Congress, Madrid, Spain, 30 September - 4 October, 2001. 

 

Issidorides MR, Havaki S, Chrysanthou-Piterou M, Spyropoulos Ch, Hadjimanolis J, Christodoulou GN. Loss of histone H1-immunoreactivity from nuclear chromatin in activated lymphocytes in manic-depressive patients. Society of Biological Psychiatry, New Orleans, 3-5 May, 2001. 

 

Issidorides MR, Havaki S, Chrysanthou-Piterou M, Michalopoulou M, Alevizos V, Christodoulou GN. Activated lymphocytes in manic-depressive patients. Society of Biological Psychiatry, Chicago, Illinois, 11-13 May 2000. 

 

Chrysanthou-Piterou M, Issidorides MR. Ubiquitin immunoreactivity in hippocampus and temporal lobe of schizophrenics. WPA Regional Congress,“Preventive Psychiatry”, Athens, Greece, 24-28 February 1999. 

 

Issidorides MR, Kontaxakis V, Havaki S, Chrysantou-Piterou M, Kouka A, StamouliS, Havaki-Kontaxaki B, Christodoulou GN. Leukocytes of first-episode schizophrenics: Altered chromatin structure. WPA Regional Congress,“Preventive Psychiatry”, Athens, Greece, 24-28 February 1999. 

 

Chrysanthou-Piterou M, Issidorides-Radovich M. Immunoreactivity of stress proteins in serotonin neurons of chronic alcoholics. Hellenic Society for Neuroscience, Volos, Greece, 14-16 May 1999. 

 

Chrysanthou-Piterou M, Issidorides MR. Cellular stress in serotonin of chronic alcoholics. World Psychiatric Association, XI World Congress of Psychiatry, Hamburg, Germany, 6-11 August 1999. 

 

Chrysanthou-Piterou M, Issidorides MR. Ubiquitin localisation in hippocampus of schizophrenics. World Psychiatric Association, XI World Congress of Psychiatry, Hamburg, Germany, 6-11 August 1999. 

 

Issidorides MR, Kontaxakis V, Havaki S, Chrysanthou-Piterou M, Kouka A, Stamouli S, Havaki-Kontaxaki B, Christodoulou GN. Leukocytes of schizophrenics: Altered nuclear structure. World Psychiatric Association, XI World Congress of Psychiatry, Hamburg, Germany, 6-11 August 1999. 

 

Chrysanthou -Piterou M, Issidorides MR. Co-morbidity of mood disorders with alcoholism: an immunocytochemical approach. 3rd ECNP Regional Meeting 1998, Athens, Greece, 2-4 April, 1998.

 

Issidorides MR, Chrysanthou-Piterou M, Havaki S, Kriho V and Pappas GD. Ultrastructural evidence for apoptotic neuronal changes in frontal cortex of Alzheimer’ s disease. 3rd ECNP Regional Meeting 1998, Athens, Greece, 2-4 April, 1998.

 

Issidorides MR, Chrysanthou-Piterou M, Havaki S, Kriho V, Pappas GD. Ultrastructural immunocytochemical localization of noradrenalin in locus coeruleus neurons of control and suicide brains. 3rd ECNP Regional Meeting 1998, Athens, Greece, 2-4 April, 1998.

 

Χρυσάνθου-Πιτερού M, Τρίκκας Γ, Ισιδωρίδου ΜΡ. Ανοσοϊστοχημικός δείκτης συσχέτισης αλκοολισμού και κατάθλιψης στον εγκέφαλο. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Λήμνος, 29 Απριλίου - 3 Μαου 1998.

 

Chrysanthou-Piterou M, Issidorides MR. Localization of reactive astrocytes in the substantia nigra of chronic alcoholics. European Meeting on Glial Cell Function in Health and Disease. Dialogue between glia and neurons, Athens, Greece, May 6-10, 1998.

 

Havaki S, Chrysanthou-Piterou M, Kriho V, Pappas GD, Issidorides MR. Extra-nuclear histones and chromatin aberrations of cortical neurons and glia in Alzheimer’s disease: Immunofluorescence and electron microscopy. European Meeting on Glial Cell Function in Health and Disease. Dialogue between glia and neurons, Athens, Greece, May 6-10, 1998.

 

Χρυσάνθου-Πιτερού M, Ισιδωρίδου MP. Ανοσοϊστοχημεία ντοπαμινικών νευρώνων και γλοίας στον μεσεγκέφαλο χρόνιων αλκοολικών. Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών, 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Πυθαγόρειο Σάμου, 28-31 Μαου 1998.

 

Χαβάκη Σ, Χρυσάνθου-Πιτερού Μ, Αρβανίτης Δ, Ισιδωρίδου ΜΡ. Υπερμικροσκοπική δομή κυστιδίων κατεχολαμινών στα νεοπλάσματα του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος. Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών, 2οο Πανελλήνιο Συνέδριο, Πυθαγόρειο Σάμου, 28-31 Μαου 1998. 

 

Chrysanthou-Piterou Μ, Issidorides MR. Alcoholism and depression: common immunocytochemical denominator. 1998 Forum of European Neuroscience, Berlin, Germany, 27 June - 1 July 1998. 

 

Havaki S, Chrysanthou-Piterou M, Arvanitis D, Issidorides MR. Ultrastructural demonstration of granules storing catecholamines in ganglioneuromas. Forum of European Neuroscience, Berlin, Germany, 27 June - 1 July 1998. 

 

Χρυσάνθου-Πιτερού M, Ισιδωρίδου MP.  Ανοσοϊστοχημική εντόπιση της πρωτενης του στρες ουμπικουτίνης σε ντοπαμινικούς νευρώνες χρονίων αλκοολικών. 23ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 13-17 Μαου 1997. 

 

Ισιδωρίδου MP, Χρυσάνθου-Πιτερού M,  Χαβάκη Σ, Krihο V, Pappas GD. Ρευστοποίηση της μεμβράνης των κυστιδίων αποθήκευσης κατεχολαμινών στην κατάθλιψη. 23ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 13-17 Μαου 1997. 

 

Ισιδωρίδου MP, Χαβάκη Σ, Παπαναστασίου Ε, Χρυσάνθου-Πιτερού Μ, Αρβανίτης Δ. Ενδοκυττάριος δείκτης καθορισμού ταυτότητας κατεχολαμινικών νευρώνων του ανθρώπου: εντόπιση στο γαγγλιονεύρωμα με το φθοριόχρωμα Ροδαμίνη Β. 23ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 13-17 Μαου 1997. 

 

Chrysanthou-Piterou M, Issidorides MR. Alcohol abuse and dependence: immunocytochemical basis of comorbidity with mood disorders. Second International Conference on Bipolar Disorder, Pittsburgh, Pennsylvania, June 19-21, 1997. 

Issidorides MR, Chrysanthou-Piterou M, Havaki S, Kriho V, Pappas GD. Ultrastructural and immunocytochemical evidence of membrane fluidity and noradrenaline loss in depression. Second International Conference on Bipolar Disorder, Pittsburgh, Pennsylvania, June 19-21, 1997. 

 

Issidorides MR, Havaki S, Papanastasiou E, Chrysanthou-Piterou M. and Arvanitis D. Histochemical marker of human catecholamine neurons demonstrated in neural cells of ganglioneuromas with rhodamine B staining. 2nd Annual Meeting of European Neuroscience, Strasbourg, 24-28 September 1996.

 

Issidorides MR, Chrysanthou-Piterou Μ, Havaki S, Kriho V, Papas GD. Ultrastructural evidence for apoptotic nuclear changes in Alzheimer' s disease. 2nd Annual Meeting of European Neuroscience, Strasbourg, France, 24-28 September 1996. 

 

Ισιδωρίδου ΜΡ, Χρυσάνθου-Πιτερού Μ. Εντόπιση ιστονών στο σύνολο των γεροντικών πλακών του φλοιού στη νοσο τον Αλζχάϊμερ. 21ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 9-13 Μαίου, 1995. 

 

Χρυσάνθου-Πιτερού Μ, Καστή Μ, Ισιδωρίδου ΜΡ. Ανοσοϊστοχημική εντόπιση της πρωτείνης του στρες ουμπικουιτίνης στον ιππόκαμπο και κροταφικό λοβό σχιζοφρενών. 21ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 9-13 Μαίου, 1995.

 

Ισιδωρίδου ΜΡ, Χαβάκη Σ, Χρυσάνθου-Πιτερού Μ. Παρουσία γεροντικών πλακών στον υπομέλανα τόπο νεαρών αυτοχείρων καταθλιπτικών. 21ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 9-13 Μαίου, 1995.

 

Issidorides M R, Havaki S, Chrysanthou-Piterou M. Senile plaques in the locus coeruleus of young patients with depression. 50th Annual Meeting of the Society of Biological Psychiatry, Miami, May 17-22, 1995.

 

Issidorides MR, Chrysanthou-Piterou Μ, Kriho V, Pappas GD. Localization of histones in the senile plaques of Alzheimer's disease: Cytochemistry and electron microscopy. l8th Annual Meeting of the European Neuroscience Association, Amsterdam, 3-7 September, 1995.

 

Chrysanthou-Piterou Μ, Issidorides MR. Alcoholism and major depression: Similar concentrations of basic proteins and ubiquitin in the dopaminergic neurons of the substantia nigra (SN). l8th Αnnual Meeting of the European Neuroscience Association, Amsterdam, 3-7 September, 1995

 

Havaki S, Chrysanthou-Piterou M, Issidorides Μ. Senile plaque-like formations in the locus coeruleus of young suicides with α diagnosis of depression. l8th Annual Meeting of the European Neuroscience Association, Amsterdam, 3-7 September, 1995 

 

Chrysanthou-Piterou M, Issidorides MR. Alcoholism and major depression: Similar alterations of basic proteins and ubiquitin in the dopaminergic neurons of the substantia nigra (SN). l8th Annual Meeting of the European Neuroscience Association, Amsterdam, 3-7 September 1995.

 

Χρυσάνθου-Πιτερού Μ, Ισιδωρίδου ΜΡ. Διαταραχές βασικών πρωτεϊνών στους ντοπαμινικούς νευρώνες της μέλαινας ουσίας ως κοινός παρονομαστής αλκοολισμού και κατάθλιψης. 9η Πανελλήνια Συνάντηση της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες. Περίληψη Πρακτικών. Θεσσαλονίκη 25-28 Νοεμβρίου 1993.

 

Καστή Μ, Χρυσάνθου-Πιτερού Μ, Ισιδωρίδου ΜΡ. Ανοσοϊστοχημική εντόπιση της ουμπικουϊτίνης (UBQ) σηματοδοτεί εστίες πρωτεϊνικών αλλοιώσεων. 9η Πανελλήνια Συνάντηση της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες. Περίληψη Πρακτικών. Θεσσαλονίκη 25 - 28 Νοεμβρίου 1993.

 

Issidorides MR, Chrysanthou-Piterou M. Major depression and parkinsonism: same alterations in dopamine neurons of the medial substantia nigra. 7th International Catecholamine Symposium, Amsterdam, 22-26 June 1992. 

 

Issidorides MR, Chrysanthou-Piterou M. Presence of acidophilic neurons in frontal cortex indicative of cellular dysfunction in depression. Society of Biological Psychiatry, 45th Annual Meeting, New York, 9-13 May 1990. 

 

Issidorides MR, Chrysanthou-Piterou M. Impairments in cognitive function and sustained motor effort in depression reflected by neuronal acidophilia and RNA aberrations in frontal and motor cortex. European Neuroscience Association 13th Annual Meeting, Stockholm, 8-12 September 1990.