Συνεργασία με το Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Συνεργασία με το Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Το Ίδρυμα Θ. Θ. Κότσικα στα πλαίσια της μακροχρόνιας συνεργασίας του με το Αιγινήτειο Νοσοκομείο, υλοποιεί Ερευνητικά Προγράμματα με α) το Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής και β) με την Ερευνητική Μονάδα Ιστοχημείας και Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας, της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής του Αιγινητείου Νοσοκομείου (Διευθυντής καθηγ. Χ. Παπαγεωργίου). (www.eginitio.gr).

Α) Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής 

Κύριος Ερευνητής – Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Νικόλαος Κ. Στεφανής, MD, FRANZCP, Καθηγητής Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών 

Β) Ερευνητική Μονάδα Ιστοχημείας και Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας: 

Αναπληρωτής Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Δρ. Μ. Χρυσάνθου – Πιτερού, Βιολόγος 

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (αριθμ. πρωτ. 1061515/2048Β0011, 28/6/2006), τα Ερευνητικά Προγράμματα του Ιδρύματος υλοποιούνται σε δύο χώρους που του έχει παραχωρήσει το Αιγινητείο Νοσοκομείο, στο κτίριο της οδού Δημητρέσσα 10:

1) Εργαστήριο Κρυοεφαρμογών και Τράπεζας Εγκεφάλων 

2) Εργαστήριο Ιστολογικών και Βιοχημικών Εφαρμογών 

Στο εργαστήριο Κρυοεφαρμογών φυλάσσεται το κατεψυγμένο υλικό που λαμβάνεται από την Τράπεζα Εγκεφάλων National Neurological Research Specimen Bank, Human Brain and Spinal Fluid Resource Center, VA West Los Angeles Health Care Center (http://brainbank.ucla.edu/).

Ο εξοπλισμός των εργαστηρίων προήλθε από το Ερευνητικό Έργο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ,  http://www.gsrt.gr), υπ’ αριθμ. 96ΣΥΝ182 (Ανάδοχος: Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο νοσοκομείο; Φορέας Χρήστης : Ίδρυμα Θ. Θ. Κότσικα ), 1996-2001, με τίτλο: «Μελέτη Συναισθηματικών Ψυχώσεων και Αλκοολισμού: Κοινές Βιολογικές Παράμετροι στον Εγκέφαλο και Παράλληλη Συσχέτιση με Αλλοιώσεις των Εμμόρφων Στοιχείων του Αίματος». 

Επίσης, μέρος του εξοπλισμού είναι Δωρεά του Ιδρύματος Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ (2000).
http://www.snf.org/EL/index.php